HGSV-Curling Team
März 2016

2.Team_Curling.JPG
von links oben: Betreuer Guido Ise, Jürgen Endress, Frank Hoffmann, Dietmar Dormann, Bettina Brauns und Sabine Groh.

unten: HGSV-Curling Beauftragter Jörg Groh, Manfred Dormann, Andrea Eicker, Yvonne Hartig und Petra Dormann.